2 CUTE J.D.O.O

OIB: 91379857662
Adresa: VIDELANKA 3, PULA

Direktor/uprava:

2 CUTE J.D.O.O - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 87.850 kn
Ukupni rashodi: 119.456 kn
Neto dobit/gubitak: -31.606 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

87.850 kn

Ukupni prihod

119.456 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

31.606 kn

Gubitak


2 CUTE J.D.O.O - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 2 CUTE J.D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 4957105
Naziv poslovnog subjekta: 2 CUTE J.D.O.O
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: VIDELANKA 3
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 9604
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti za njegu i održavanje tijela

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130085254

Link na pravosudni registar: 2 CUTE J.D.O.O - Pravosudje - Registar