DEFINE D.O.O.

OIB: 91065399022
Adresa: CISCUTTIJEVA ULICA 15, PULA

Direktor/uprava:

DEFINE D.O.O. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 250.220 kn
Ukupni rashodi: 229.938 kn
Neto dobit/gubitak: 15.398 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

250.220 kn

Ukupni prihod

229.938 kn

Ukupni rashod

15.398 kn

Dobit

-

Gubitak


DEFINE D.O.O. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: -

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04920970
Naziv poslovnog subjekta: DEFINE D.O.O.
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: CISCUTTIJEVA ULICA 15
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 7111
Opis šifre djelatnosti: Arhitektonske djelatnosti

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130083164

Link na pravosudni registar: DEFINE D.O.O. - Pravosudje - Registar