ANCUI J.D.O.O

OIB: 56270154183
Adresa: V. ROSSETTO 3, ROVINJ

Direktor/uprava:

ANCUI J.D.O.O - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 93.865 kn
Ukupni rashodi: 159.768 kn
Neto dobit/gubitak: -65.903 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

93.865 kn

Ukupni prihod

159.768 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

65.903 kn

Gubitak


ANCUI J.D.O.O - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 4.652 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ANCUI J.D.O.O.

4.652 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 4887000
Naziv poslovnog subjekta: ANCUI J.D.O.O
Pošta: 52210
Mjesto: ROVINJ
Adresa: V. ROSSETTO 3
Šifra općine: 374
Naziv općine: ROVINJ
NKD djeltanosti: 7911
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti putničkih agencija

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130081046

Link na pravosudni registar: ANCUI J.D.O.O - Pravosudje - Registar