A.C. NIKI d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu

OIB: 16934132844
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Rimske centurijacije 93

Direktor/uprava:

Anika Cvijanović

(Pula)
Funkcija: član uprave

A.C. NIKI d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 566.840 kn
Ukupni rashodi: 730.123 kn
Neto dobit/gubitak: -163.283 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

566.840 kn

Ukupni prihod

730.123 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

163.283 kn

Gubitak


A.C. NIKI d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 4 osoba.
Prosječna plaća: 4.203 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A.C. NIKI D.O.O..

4.203 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Anika Cvijanović
Grad: Pula
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Anika Cvijanović


STATISTIKA - PODACI

Matični: 4855043
Naziv poslovnog subjekta: A.C. NIKI d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: RIMSKE CENTURIJACIJE 93
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 5630
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2018
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130078857

Link na pravosudni registar: A.C. NIKI d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu - Pravosudje - Registar