ADRENALIN TRANSFER d.o.o. za nautički turizam i turistička agencija

OIB: 4254843171
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Ulica Braće Leonardelli 33

Direktor/uprava:

Ivan Maras

(Pula)
Funkcija: član uprave

ADRENALIN TRANSFER d.o.o. za nautički turizam i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 102.196 kn
Ukupni rashodi: 229.601 kn
Neto dobit/gubitak: -127.405 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

102.196 kn

Ukupni prihod

229.601 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

127.405 kn

Gubitak


ADRENALIN TRANSFER d.o.o. za nautički turizam i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 1.855 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ADRENALIN TRANSFER D.O.O..

1.855 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Ivan Maras
Grad: Pula
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Ivan Maras


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04840038
Naziv poslovnog subjekta: ADRENALIN TRANSFER d.o.o. za nautički turizam i turistička agencija
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: ULICA BRAĆE LEONARDELLI 33
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 5010
Opis šifre djelatnosti: Pomorski i obalni prijevoz putnika

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2018
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130077990

Link na pravosudni registar: ADRENALIN TRANSFER d.o.o. za nautički turizam i turistička agencija - Pravosudje - Registar