A.& M. j.d.o.o. za gradnju i vodoinstalacije

OIB: 34070084739
Adresa: Novigrad (Grad Novigrad - Cittanova), Stancijeta 13 G

Direktor/uprava:

Mirko Boroš

(Garbina - Garbina)
Funkcija: direktor

A.& M. j.d.o.o. za gradnju i vodoinstalacije - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 1.225.973 kn
Ukupni rashodi: 1.521.096 kn
Neto dobit/gubitak: -295.123 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

1.225.973 kn

Ukupni prihod

1.521.096 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

295.123 kn

Gubitak


A.& M. j.d.o.o. za gradnju i vodoinstalacije - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 4 osoba.
Prosječna plaća: 6.989 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A.&M. J.D.O.O..

6.989 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Mirko Boroš
Grad: Garbina - Garbina
Funkcija: - član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Mirko Boroš

Antonio Ereiz
Grad: Bužinija
Funkcija: - član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Antonio Ereiz


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04802659
Naziv poslovnog subjekta: A.& M. j.d.o.o. za gradnju i vodoinstalacije
Pošta: 52466
Mjesto: NOVIGRAD
Adresa: STANCIJETA 13G
Šifra općine: 291
Naziv općine: NOVIGRAD
NKD djeltanosti: 4322
Opis šifre djelatnosti: Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2017
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130075978

Link na pravosudni registar: A.& M. j.d.o.o. za gradnju i vodoinstalacije - Pravosudje - Registar