DOBIT j.d.o.o. za trgovinu i usluge

OIB: 94528040230
Adresa: Tar (Općina Tar - Vabriga - Torre - Abrega), Perci, Perci 9 A

Direktor/uprava:

Snježana Gutbier-Vidović

(Perci)
Funkcija: član uprave

DOBIT j.d.o.o. za trgovinu i usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 102.338 kn
Ukupni rashodi: 134.269 kn
Neto dobit/gubitak: -31.931 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

102.338 kn

Ukupni prihod

134.269 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

31.931 kn

Gubitak


DOBIT j.d.o.o. za trgovinu i usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 4.640 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: DOBIT D.O.O..

4.640 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Snježana Gutbier-Vidović
Grad: Perci
Funkcija: - jedini član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Snježana Gutbier-Vidović


STATISTIKA - PODACI

Matični: 4794559
Naziv poslovnog subjekta: DOBIT j.d.o.o. za trgovinu i usluge
Pošta: 52465
Mjesto: TAR
Adresa: PERCI 9 A
Šifra općine: 631
Naziv općine: TAR-VABRIGA
NKD djeltanosti: 6201
Opis šifre djelatnosti: Računalno programiranje

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2017
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130075285

Link na pravosudni registar: DOBIT j.d.o.o. za trgovinu i usluge - Pravosudje - Registar