360 MEDIA d.o.o. za pružanje usluga marketinga, turistička agencija

OIB: 69606046305
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Rizzijeva 34

Direktor/uprava:

360 MEDIA d.o.o. za pružanje usluga marketinga, turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 231.997 kn
Ukupni rashodi: 73.153 kn
Neto dobit/gubitak: 158.844 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

231.997 kn

Ukupni prihod

73.153 kn

Ukupni rashod

158.844 kn

Dobit

-

Gubitak


360 MEDIA d.o.o. za pružanje usluga marketinga, turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: -

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

RICHARD C RODGERS JR
Grad: Zagreb
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: RICHARD C RODGERS JR


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04751272
Naziv poslovnog subjekta: 360 MEDIA d.o.o. za pružanje usluga marketinga, turistička agencija
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: RIZZIJEVA 34
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 7311
Opis šifre djelatnosti: Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2017
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130072483

Link na pravosudni registar: 360 MEDIA d.o.o. za pružanje usluga marketinga, turistička agencija - Pravosudje - Registar