4 SCOPE d.o.o. za poslovanje nekretninama

OIB: 12631648130
Adresa: Poreč - Parenzo (Grad Poreč - Parenzo), Stancija Kaligari 3

Direktor/uprava:

Mladen Milohanić

(Vela Traba)
Funkcija: direktor

4 SCOPE d.o.o. za poslovanje nekretninama - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 1.790.818 kn
Ukupni rashodi: 677.403 kn
Neto dobit/gubitak: 979.222 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

1.790.818 kn

Ukupni prihod

677.403 kn

Ukupni rashod

979.222 kn

Dobit

-

Gubitak


4 SCOPE d.o.o. za poslovanje nekretninama - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 3.680 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 4 SCOPE D.O.O..

3.680 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Mladen Milohanić
Grad: Vela Traba
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Mladen Milohanić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04743938
Naziv poslovnog subjekta: 4 SCOPE d.o.o. za poslovanje nekretninama
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: STANCIJA KALIGARI 3
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 6820
Opis šifre djelatnosti: Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2017
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130071851

Link na pravosudni registar: 4 SCOPE d.o.o. za poslovanje nekretninama - Pravosudje - Registar