Campagnolo travels d.o.o. za prijevoz i usluge, turistička agencija

OIB: 10047088803
Adresa: Novigrad (Grad Novigrad - Cittanova), Torči 17

Direktor/uprava:

Luca Campagnolo

(Rossano Veneto (VI))
Funkcija: član uprave

Campagnolo travels d.o.o. za prijevoz i usluge, turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 89.257 kn
Ukupni rashodi: 70.746 kn
Neto dobit/gubitak: 18.511 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

89.257 kn

Ukupni prihod

70.746 kn

Ukupni rashod

18.511 kn

Dobit

-

Gubitak


Campagnolo travels d.o.o. za prijevoz i usluge, turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: CAMPAGNOLO TRAVELS D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Luca Campagnolo
Grad: Rossano Veneto (VI)
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Luca Campagnolo


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04732049
Naziv poslovnog subjekta: Campagnolo travels d.o.o. za prijevoz i usluge, turistička agencija
Pošta: 52466
Mjesto: NOVIGRAD
Adresa: TORCI 17
Šifra općine: 291
Naziv općine: NOVIGRAD
NKD djeltanosti: 4939
Opis šifre djelatnosti: Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2017
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130070490

Link na pravosudni registar: Campagnolo travels d.o.o. za prijevoz i usluge, turistička agencija - Pravosudje - Registar