ALTER EGO EVENTS j.d.o.o. za usluge i turistička agencija

OIB: 84070069689
Adresa: Labin (Grad Labin), Mate Blažine 3

Direktor/uprava:

Alen Vozila

(Labin)
Funkcija: član uprave

ALTER EGO EVENTS j.d.o.o. za usluge i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 1.085.827 kn
Ukupni rashodi: 1.080.638 kn
Neto dobit/gubitak: 5.189 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

1.085.827 kn

Ukupni prihod

1.080.638 kn

Ukupni rashod

5.189 kn

Dobit

-

Gubitak


ALTER EGO EVENTS j.d.o.o. za usluge i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 3 osoba.
Prosječna plaća: 3.662 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ALTER EGO EVENTS J.D.O.O. LABIN.

3.662 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Alen Vozila
Grad: Labin
Funkcija: - jedini član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Alen Vozila


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04725182
Naziv poslovnog subjekta: ALTER EGO EVENTS j.d.o.o. za usluge i turistička agencija
Pošta: 52220
Mjesto: LABIN
Adresa: LABIN MATE BLAŽINE 3
Šifra općine: 222
Naziv općine: LABIN
NKD djeltanosti: 5630
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2017
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130070393

Link na pravosudni registar: ALTER EGO EVENTS j.d.o.o. za usluge i turistička agencija - Pravosudje - Registar