ARCH I MACHINE d.o.o. za arhitekturu, urbanizam, dizajn i savjetovanje

OIB: 47907856492
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Koleži 16

Direktor/uprava:

Iva Buljan

(Pula)
Funkcija: direktor

ARCH I MACHINE d.o.o. za arhitekturu, urbanizam, dizajn i savjetovanje - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 225.578 kn
Ukupni rashodi: 222.576 kn
Neto dobit/gubitak: 2.642 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

225.578 kn

Ukupni prihod

222.576 kn

Ukupni rashod

2.642 kn

Dobit

-

Gubitak


ARCH I MACHINE d.o.o. za arhitekturu, urbanizam, dizajn i savjetovanje - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 5.600 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ARCH I MACHINE D.O.O..

5.600 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Iva Buljan
Grad: Pula
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Iva Buljan


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04725239
Naziv poslovnog subjekta: ARCH I MACHINE d.o.o. za arhitekturu, urbanizam, dizajn i savjetovanje
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: KOLEŽI 16
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 7111
Opis šifre djelatnosti: Arhitektonske djelatnosti

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2017
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130070385

Link na pravosudni registar: ARCH I MACHINE d.o.o. za arhitekturu, urbanizam, dizajn i savjetovanje - Pravosudje - Registar