A. & ANGELO d.o.o. za usluge i turistička agencija

OIB: 84556605603
Adresa: Premantura (Općina Medulin), Selo 1 C

Direktor/uprava:

Engjell Lekaj

(Premantura)
Funkcija: član uprave

ASDREN LEKAJ

(Premantura)
Funkcija: član uprave

A. & ANGELO d.o.o. za usluge i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 1.498.369 kn
Ukupni rashodi: 1.078.067 kn
Neto dobit/gubitak: 420.302 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

1.498.369 kn

Ukupni prihod

1.078.067 kn

Ukupni rashod

420.302 kn

Dobit

-

Gubitak


A. & ANGELO d.o.o. za usluge i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 7 osoba.
Prosječna plaća: 4.741 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A&ANGELO D.O.O..

4.741 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

ASDREN LEKAJ
Grad: Premantura
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: ASDREN LEKAJ

Engjell Lekaj
Grad: Premantura
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Engjell Lekaj


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04724372
Naziv poslovnog subjekta: A. & ANGELO d.o.o. za usluge i turistička agencija
Pošta: 52100
Mjesto: PREMANTURA
Adresa: SELO 1C
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4120
Opis šifre djelatnosti: Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2017
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130070248

Link na pravosudni registar: A. & ANGELO d.o.o. za usluge i turistička agencija - Pravosudje - Registar