108 P.R. d.o.o. za upravljanje nekretninama, trgovinu i usluge

OIB: 26640562653
Adresa: Labin (Grad Labin), Breg Ivanovci 33

Direktor/uprava:

PATRIK RAJKOVIĆ

(Viškovići)
Funkcija: član uprave

108 P.R. d.o.o. za upravljanje nekretninama, trgovinu i usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 192.742 kn
Ukupni rashodi: 143.210 kn
Neto dobit/gubitak: 49.532 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

192.742 kn

Ukupni prihod

143.210 kn

Ukupni rashod

49.532 kn

Dobit

-

Gubitak


108 P.R. d.o.o. za upravljanje nekretninama, trgovinu i usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 4.630 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 108 P.R. DOO.

4.630 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

PATRIK RAJKOVIĆ
Grad: Viškovići
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: PATRIK RAJKOVIĆ


STATISTIKA - PODACI

Matični: 4715098
Naziv poslovnog subjekta: 108 P.R. d.o.o. za upravljanje nekretninama, trgovinu i usluge
Pošta: 52220
Mjesto: LABIN
Adresa: BREG IVANOVCI 33
Šifra općine: 222
Naziv općine: LABIN
NKD djeltanosti: 6832
Opis šifre djelatnosti: Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2017
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130069527

Link na pravosudni registar: 108 P.R. d.o.o. za upravljanje nekretninama, trgovinu i usluge - Pravosudje - Registar