AQUARIUS d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam

OIB: 66139940280
Adresa: Murine (Grad Umag - Umago), Peta ulica 15

Direktor/uprava:

Mišel Sivinjski

(Murine)
Funkcija: direktor

AQUARIUS d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 402.057 kn
Ukupni rashodi: 389.845 kn
Neto dobit/gubitak: 10.498 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

402.057 kn

Ukupni prihod

389.845 kn

Ukupni rashod

10.498 kn

Dobit

-

Gubitak


AQUARIUS d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 2.171 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: AQUARIUS D.O.O..

2.171 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Sanja Ladišić Sivinjski
Grad: Murine
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Sanja Ladišić Sivinjski

Mišel Sivinjski
Grad: Murine
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Mišel Sivinjski


STATISTIKA - PODACI

Matični: 4697715
Naziv poslovnog subjekta: AQUARIUS d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam
Pošta: 52470
Mjesto: UMAG
Adresa: PETA ULICA 15, MURINE
Šifra općine: 468
Naziv općine: UMAG
NKD djeltanosti: 5630
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2017
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130068010

Link na pravosudni registar: AQUARIUS d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam - Pravosudje - Registar