A.G. mreža j.d.o.o. za informatičku tehnologiju i usluge

OIB: 5687045025
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Krležina ulica 21

Direktor/uprava:

Aleksander Gaberšček

(Pula)
Funkcija: direktor

A.G. mreža j.d.o.o. za informatičku tehnologiju i usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 34.119 kn
Ukupni rashodi: 13.299 kn
Neto dobit/gubitak: 20.820 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

34.119 kn

Ukupni prihod

13.299 kn

Ukupni rashod

20.820 kn

Dobit

-

Gubitak


A.G. mreža j.d.o.o. za informatičku tehnologiju i usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: -

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Aleksander Gaberšček
Grad: Pula
Funkcija: - jedini član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Aleksander Gaberšček


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04658604
Naziv poslovnog subjekta: A.G. mreža j.d.o.o. za informatičku tehnologiju i usluge
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: KRLEŽINA ULICA 21
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 6312
Opis šifre djelatnosti: Internetski portali

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2017
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130065271

Link na pravosudni registar: A.G. mreža j.d.o.o. za informatičku tehnologiju i usluge - Pravosudje - Registar