ALBA TOURS d.o.o., turistička agencija

OIB: 16178833578
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Premanturska cesta 14

Direktor/uprava:

Barbara Kožljan

(Pula)
Funkcija: direktor

Alen Kožljan

(Pula)
Funkcija: prokurist

ALBA TOURS d.o.o., turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 327.768 kn
Ukupni rashodi: 292.851 kn
Neto dobit/gubitak: 34.917 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

327.768 kn

Ukupni prihod

292.851 kn

Ukupni rashod

34.917 kn

Dobit

-

Gubitak


ALBA TOURS d.o.o., turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 4.601 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ALBA TOURS D.O.O..

4.601 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Barbara Kožljan
Grad: Pula
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Barbara Kožljan

Alen Kožljan
Grad: Pula
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Alen Kožljan


STATISTIKA - PODACI

Matični: 4630505
Naziv poslovnog subjekta: ALBA TOURS d.o.o., turistička agencija
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: PREMANTURSKA CESTA 14
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 7911
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti putničkih agencija

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2016
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130063440

Link na pravosudni registar: ALBA TOURS d.o.o., turistička agencija - Pravosudje - Registar