ADRIA TVOJ DOM NEKRETNINE d.o.o. za nekretnine i turistička agencija

OIB: 41860611854
Adresa: Novigrad (Grad Novigrad - Cittanova), Mlinska 8

Direktor/uprava:

MATTHIAS BOCK

(Novigrad)
Funkcija: član uprave

Ingeborg Huber

(Viktring)
Funkcija: direktor

ADRIA TVOJ DOM NEKRETNINE d.o.o. za nekretnine i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 421.936 kn
Ukupni rashodi: 259.241 kn
Neto dobit/gubitak: 144.671 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

421.936 kn

Ukupni prihod

259.241 kn

Ukupni rashod

144.671 kn

Dobit

-

Gubitak


ADRIA TVOJ DOM NEKRETNINE d.o.o. za nekretnine i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 5.249 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ADRIA TVOJ DOM NEKRETNINE D.O.O..

5.249 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

MATTHIAS BOCK
Grad: Novigrad
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: MATTHIAS BOCK

Ingeborg Huber
Grad: Viktring
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Ingeborg Huber


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04627814
Naziv poslovnog subjekta: ADRIA TVOJ DOM NEKRETNINE d.o.o. za nekretnine i turistička agencija
Pošta: 52466
Mjesto: NOVIGRAD - CITTANOVA
Adresa: MLINSKA 8
Šifra općine: 291
Naziv općine: NOVIGRAD
NKD djeltanosti: 4120
Opis šifre djelatnosti: Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2016
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130063224

Link na pravosudni registar: ADRIA TVOJ DOM NEKRETNINE d.o.o. za nekretnine i turistička agencija - Pravosudje - Registar