Auto Haus j.d.o.o. za usluge i trgovinu

OIB: 24649289826
Adresa: Poreč - Parenzo (Grad Poreč - Parenzo), Kvajera 22

Direktor/uprava:

VALENTINA BENČIĆ

(Poreč - Parenzo)
Funkcija: direktor

Auto Haus j.d.o.o. za usluge i trgovinu - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 188.692 kn
Ukupni rashodi: 94.787 kn
Neto dobit/gubitak: 81.946 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

188.692 kn

Ukupni prihod

94.787 kn

Ukupni rashod

81.946 kn

Dobit

-

Gubitak


Auto Haus j.d.o.o. za usluge i trgovinu - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 406 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: V.B. CONSULTING JDOO.

406 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

VALENTINA BENČIĆ
Grad: Poreč - Parenzo
Funkcija: - jedini član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: VALENTINA BENČIĆ


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04578511
Naziv poslovnog subjekta: Auto Haus j.d.o.o. za usluge i trgovinu
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: KVAJERA 22
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 4520
Opis šifre djelatnosti: Održavanje i popravak motornih vozila

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2016
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130059488

Link na pravosudni registar: Auto Haus j.d.o.o. za usluge i trgovinu - Pravosudje - Registar