3 D d.o.o. za turizam i turistička agencija

OIB: 8871858434
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Vrtlarska 1

Direktor/uprava:

DAVID DELBIANCO

(Pula)
Funkcija: direktor

3 D d.o.o. za turizam i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 2.024.673 kn
Ukupni rashodi: 1.724.417 kn
Neto dobit/gubitak: 300.256 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

2.024.673 kn

Ukupni prihod

1.724.417 kn

Ukupni rashod

300.256 kn

Dobit

-

Gubitak


3 D d.o.o. za turizam i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 4 osoba.
Prosječna plaća: 3.688 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 3 D D.O.O..

3.688 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

DAVID DELBIANCO
Grad: Pula
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: DAVID DELBIANCO


STATISTIKA - PODACI

Matični: 4559983
Naziv poslovnog subjekta: 3 D d.o.o. za turizam i turistička agencija
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: VRTLARSKA 1
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 5510
Opis šifre djelatnosti: Hoteli i sličan smještaj

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2016
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130058151

Link na pravosudni registar: 3 D d.o.o. za turizam i turistička agencija - Pravosudje - Registar