059 ISTRA STREET FOOD j.d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i turistička agencija

OIB: 38187710249
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Flanatička 11

Direktor/uprava:

ANDREA GHERARDI

(Pula)
Funkcija: direktor

059 ISTRA STREET FOOD j.d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 37.240 kn
Ukupni rashodi: 85.904 kn
Neto dobit/gubitak: -48.664 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

37.240 kn

Ukupni prihod

85.904 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

48.664 kn

Gubitak


059 ISTRA STREET FOOD j.d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 059 ISTRA STREET FOOD J.D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Rossella Dondi
Grad: 41126 Modena
Funkcija: - jedini član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Rossella Dondi


STATISTIKA - PODACI

Matični: 4554256
Naziv poslovnog subjekta: 059 ISTRA STREET FOOD j.d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i turistička agencija
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: FLANATIČKA 11
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 6820
Opis šifre djelatnosti: Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2016
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130057804

Link na pravosudni registar: 059 ISTRA STREET FOOD j.d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i turistička agencija - Pravosudje - Registar