FIBERUS NET j.d.o.o. za informatičke usluge i trgovinu

OIB: 36402053177
Adresa: Pazin (Grad Pazin), Matka Brajše Rašana 2 A

Direktor/uprava:

Mirko Jurman

(Pazin)
Funkcija: član uprave

FIBERUS NET j.d.o.o. za informatičke usluge i trgovinu - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 70.501 kn
Ukupni rashodi: 72.298 kn
Neto dobit/gubitak: -1.797 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

70.501 kn

Ukupni prihod

72.298 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

1.797 kn

Gubitak


FIBERUS NET j.d.o.o. za informatičke usluge i trgovinu - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 300 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: FIBERUS NET J.D.O.O..

300 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Mirko Jurman
Grad: Pazin
Funkcija: - jedini član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Mirko Jurman


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04518730
Naziv poslovnog subjekta: FIBERUS NET j.d.o.o. za informatičke usluge i trgovinu
Pošta: 52000
Mjesto: PAZIN
Adresa: M.B. RAŠANA 2A
Šifra općine: 321
Naziv općine: PAZIN
NKD djeltanosti: 6201
Opis šifre djelatnosti: Računalno programiranje

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2016
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130055208

Link na pravosudni registar: FIBERUS NET j.d.o.o. za informatičke usluge i trgovinu - Pravosudje - Registar