ALEKSANDRO j.d.o.o. za trgovinu i usluge, turistička agencija

OIB: 55751630940
Adresa: Umag (Grad Umag - Umago), Katoro 46

Direktor/uprava:

ALEKSANDRO GJINI

(Umag)
Funkcija: član uprave

ALEKSANDRO j.d.o.o. za trgovinu i usluge, turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 42.635 kn
Ukupni rashodi: 55.862 kn
Neto dobit/gubitak: -13.227 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

42.635 kn

Ukupni prihod

55.862 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

13.227 kn

Gubitak


ALEKSANDRO j.d.o.o. za trgovinu i usluge, turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 1.499 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ALEKSANDRO J.D.O.O..

1.499 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

ALEKSANDRO GJINI
Grad: Umag
Funkcija: - jedini član j.d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: ALEKSANDRO GJINI


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04517920
Naziv poslovnog subjekta: ALEKSANDRO j.d.o.o. za trgovinu i usluge, turistička agencija
Pošta: 52470
Mjesto: UMAG
Adresa: KATORO 46
Šifra općine: 468
Naziv općine: UMAG
NKD djeltanosti: 5610
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2016
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130054561

Link na pravosudni registar: ALEKSANDRO j.d.o.o. za trgovinu i usluge, turistička agencija - Pravosudje - Registar