SOFT E. M. d.o.o. za pružanje računalnih usluga

OIB: 49398189274
Adresa: Buje (Grad Buje - Buie), Istarska ulica 22

Direktor/uprava:

Marco Meccheri

(Albignasego (PD))
Funkcija: direktor

SOFT E. M. d.o.o. za pružanje računalnih usluga - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 300 kn
Ukupni rashodi: 22.656 kn
Neto dobit/gubitak: -22.356 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

300 kn

Ukupni prihod

22.656 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

22.356 kn

Gubitak


SOFT E. M. d.o.o. za pružanje računalnih usluga - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: SOFT E.M. D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Emilio Meccheri
Grad: Roma
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Emilio Meccheri

Giuseppe De Federicis
Grad: Roma
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Giuseppe De Federicis

Marco Meccheri
Grad: Albignasego (PD)
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Marco Meccheri

Giuseppe Maddalena
Grad: Roma
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Giuseppe Maddalena

Daniele Garbo
Grad: Roma
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Daniele Garbo


STATISTIKA - PODACI

Matični: 4500857
Naziv poslovnog subjekta: SOFT E. M. d.o.o. za pružanje računalnih usluga
Pošta: 52460
Mjesto: BUJE
Adresa: ISTARSKA ULICA 22
Šifra općine: 42
Naziv općine: BUJE
NKD djeltanosti: 6201
Opis šifre djelatnosti: Računalno programiranje

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2016
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130052953

Link na pravosudni registar: SOFT E. M. d.o.o. za pružanje računalnih usluga - Pravosudje - Registar