ALBI MARE j.d.o.o. za turizam, trgovinu i usluge i turistička agencija

OIB: 31383299020
Adresa: Plomin (Općina Kršan), Vozilići 19 A

Direktor/uprava:

Stephan Michael Albrecht

(80469 München)
Funkcija: član uprave

ALBI MARE j.d.o.o. za turizam, trgovinu i usluge i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 7.394 kn
Ukupni rashodi: 8.392 kn
Neto dobit/gubitak: -998 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

7.394 kn

Ukupni prihod

8.392 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

998 kn

Gubitak


ALBI MARE j.d.o.o. za turizam, trgovinu i usluge i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ALBI MARE J.D.O.O. PLOMIN.

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Stephan Michael Albrecht
Grad: 80469 München
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Stephan Michael Albrecht


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04370244
Naziv poslovnog subjekta: ALBI MARE j.d.o.o. za turizam, trgovinu i usluge i turistička agencija
Pošta: 52234
Mjesto: KRŠAN
Adresa: PLOMIN VOZILIĆI 19A
Šifra općine: 217
Naziv općine: KRŠAN
NKD djeltanosti: 5590
Opis šifre djelatnosti: Ostali smještaj

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2015
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130045938

Link na pravosudni registar: ALBI MARE j.d.o.o. za turizam, trgovinu i usluge i turistička agencija - Pravosudje - Registar