ING. LABOS d.o.o. za projektiranje i usluge

OIB: 41216718880
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Pješčana uvala V ogranak 30

Direktor/uprava:

Nadan Kosanović

(Pula)
Funkcija: član uprave

ING. LABOS d.o.o. za projektiranje i usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 441.211 kn
Ukupni rashodi: 354.516 kn
Neto dobit/gubitak: 86.695 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

441.211 kn

Ukupni prihod

354.516 kn

Ukupni rashod

86.695 kn

Dobit

-

Gubitak


ING. LABOS d.o.o. za projektiranje i usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 4.192 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ING.LABOS D.O.O..

4.192 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Nadan Kosanović
Grad: Pula
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Nadan Kosanović


STATISTIKA - PODACI

Matični: 02681528
Naziv poslovnog subjekta: ING. LABOS d.o.o. za projektiranje i usluge
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: PJEŠČANA UVALA V/30
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 7111
Opis šifre djelatnosti: Arhitektonske djelatnosti

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2010
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130044218

Link na pravosudni registar: ING. LABOS d.o.o. za projektiranje i usluge - Pravosudje - Registar