A.V. LETAN d.o.o. za graditeljstvo, ugostiteljstvo, trgovinu i turistička agencija

OIB: 84461271114
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Bečka 7

Direktor/uprava:

TOMISLAV VOLAREVIĆ

(Peroj)
Funkcija: direktor

ANTE VOLAREVIĆ

(Peroj)
Funkcija: prokurist

A.V. LETAN d.o.o. za graditeljstvo, ugostiteljstvo, trgovinu i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 11.896.990 kn
Ukupni rashodi: 7.011.989 kn
Neto dobit/gubitak: 4.047.700 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

11.896.990 kn

Ukupni prihod

7.011.989 kn

Ukupni rashod

4.047.700 kn

Dobit

-

Gubitak


A.V. LETAN d.o.o. za graditeljstvo, ugostiteljstvo, trgovinu i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 14 osoba.
Prosječna plaća: 6.748 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A.V. LETAN D.O.O..

6.748 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

ANTE VOLAREVIĆ
Grad: Peroj
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: ANTE VOLAREVIĆ


STATISTIKA - PODACI

Matični: 2684276
Naziv poslovnog subjekta: A.V. LETAN d.o.o. za graditeljstvo, ugostiteljstvo, trgovinu i turistička agencija
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: BEČKA 7
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 5510
Opis šifre djelatnosti: Hoteli i sličan smještaj

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2010
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130043414

Link na pravosudni registar: A.V. LETAN d.o.o. za graditeljstvo, ugostiteljstvo, trgovinu i turistička agencija - Pravosudje - Registar