AMNERIS d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i druge usluge

OIB: 52268838119
Adresa: Rovinj (Grad Rovinj - Rovigno), Cesta za Valaltu-Lim 5

Direktor/uprava:

Braus Ljupko

(Rovinj)
Funkcija: direktor

AMNERIS d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i druge usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 203.853 kn
Ukupni rashodi: 396.051 kn
Neto dobit/gubitak: -192.198 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

203.853 kn

Ukupni prihod

396.051 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

192.198 kn

Gubitak


AMNERIS d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i druge usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 3.243 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: AMNERIS D.O.O..

3.243 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Braus Ljupko
Grad: Rovinj
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Braus Ljupko


STATISTIKA - PODACI

Matični: 02655098
Naziv poslovnog subjekta: AMNERIS d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i druge usluge
Pošta: 52210
Mjesto: ROVINJ
Adresa: CESTA ZA VALALTU LIM 5
Šifra općine: 374
Naziv općine: ROVINJ
NKD djeltanosti: 5610
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2010
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130042655

Link na pravosudni registar: AMNERIS d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i druge usluge - Pravosudje - Registar