Aktiv Turist d.o.o. za usluge i turistička agencija

OIB: 7654892208
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Rizzijeva 7

Direktor/uprava:

DOMAGOJ ŠTOKOVIĆ

(Pula)
Funkcija: član uprave

Aktiv Turist d.o.o. za usluge i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 0 kn
Ukupni rashodi: 2.352 kn
Neto dobit/gubitak: -2.352 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

-

Ukupni prihod

2.352 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

2.352 kn

Gubitak


Aktiv Turist d.o.o. za usluge i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: AKTIV TURIST D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

DOMAGOJ ŠTOKOVIĆ
Grad: Pula
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: DOMAGOJ ŠTOKOVIĆ


STATISTIKA - PODACI

Matični: 2602164
Naziv poslovnog subjekta: Aktiv Turist d.o.o. za usluge i turistička agencija
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: RIZZIJEVA 7
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 7912
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2010
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130040532

Link na pravosudni registar: Aktiv Turist d.o.o. za usluge i turistička agencija - Pravosudje - Registar