DHH d.o.o. za računalne djelatnosti i usluge

OIB: 25444746329
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Dalmatinova 4

Direktor/uprava:

Matija Jekovec

(Ljubljana)
Funkcija: član uprave

ZVONIMIR GEMBEC

(Pula)
Funkcija: član uprave

DHH d.o.o. za računalne djelatnosti i usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 18.437.431 kn
Ukupni rashodi: 17.080.758 kn
Neto dobit/gubitak: 1.116.996 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

18.437.431 kn

Ukupni prihod

17.080.758 kn

Ukupni rashod

1.116.996 kn

Dobit

-

Gubitak


DHH d.o.o. za računalne djelatnosti i usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 23 osoba.
Prosječna plaća: 8.631 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: DHH D.O.O..

8.631 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

DOMINION HOSTING HOLDING S.P.A.
Grad: Milano (MI)
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: tvrtka
MBS TVRTKE VLASNIKA:


STATISTIKA - PODACI

Matični: 2587432
Naziv poslovnog subjekta: DHH d.o.o. za računalne djelatnosti i usluge
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: NOBILEOVA 20
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 6209
Opis šifre djelatnosti: Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2009
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130039906

Link na pravosudni registar: DHH d.o.o. za računalne djelatnosti i usluge - Pravosudje - Registar