EDI & VITO d.o.o. za prijevoz i trgovinu

OIB: 94795122293
Adresa: Poreč (Grad Poreč - Parenzo), Dvigradska 8 A

Direktor/uprava:

EDI RAŠPOLIĆ

(Poreč - Parenzo)
Funkcija: direktor

EDI & VITO d.o.o. za prijevoz i trgovinu - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 196.532 kn
Ukupni rashodi: 196.137 kn
Neto dobit/gubitak: 395 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

196.532 kn

Ukupni prihod

196.137 kn

Ukupni rashod

395 kn

Dobit

-

Gubitak


EDI & VITO d.o.o. za prijevoz i trgovinu - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 5.062 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: EDI & VITO D.O.O..

5.062 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

EDI RAŠPOLIĆ
Grad: Poreč - Parenzo
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: EDI RAŠPOLIĆ


STATISTIKA - PODACI

Matični: 02565854
Naziv poslovnog subjekta: EDI & VITO d.o.o. za prijevoz i trgovinu
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: DVIGRADSKA 8A
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 5010
Opis šifre djelatnosti: Pomorski i obalni prijevoz putnika

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2009
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130039019

Link na pravosudni registar: EDI & VITO d.o.o. za prijevoz i trgovinu - Pravosudje - Registar