A. DARRER d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu

OIB: 12976029521
Adresa: Poreč (Grad Poreč - Parenzo), Narodni trg 3

Direktor/uprava:

ANDREA (DARER) DARRER

(Poreč)
Funkcija: predsjednik uprave

TAMARA (RITOŠA) DARRER

(Poreč)
Funkcija: član uprave

A. DARRER d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 754.911 kn
Ukupni rashodi: 697.475 kn
Neto dobit/gubitak: 51.692 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

754.911 kn

Ukupni prihod

697.475 kn

Ukupni rashod

51.692 kn

Dobit

-

Gubitak


A. DARRER d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 4 osoba.
Prosječna plaća: 4.044 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A.DARRER D.O.O..

4.044 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Andrea Darrer
Grad: Poreč
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Andrea Darrer

Tamara Darrer
Grad: Poreč
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Tamara Darrer


STATISTIKA - PODACI

Matični: 2496771
Naziv poslovnog subjekta: A. DARRER d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: NARODNI TRG 3
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 5610
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2009
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130035698

Link na pravosudni registar: A. DARRER d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu - Pravosudje - Registar