KLASTER ISTRA ADRIATIK d.o.o. za transport i logistiku

OIB: 39654913289
Adresa: Pićan (Općina Pićan), Jurani 52

Direktor/uprava:

DORIJAN (FOLO) FOLO

(Gradišće)
Funkcija: direktor

ĐINO (JEROMELA) JEROMELA

(Orič)
Funkcija: direktor

MARINO (RADOVČIĆ) RADOVČIĆ

(Sveti Lovreč)
Funkcija: direktor

MARIO (CRNKOVIĆ) CRNKOVIĆ

(Pula)
Funkcija: direktor

VEDRAN (ROJNIĆ) ROJNIĆ

(Petehi)
Funkcija: direktor

KLASTER ISTRA ADRIATIK d.o.o. za transport i logistiku - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 10.758.532 kn
Ukupni rashodi: 10.696.386 kn
Neto dobit/gubitak: 62.146 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

10.758.532 kn

Ukupni prihod

10.696.386 kn

Ukupni rashod

62.146 kn

Dobit

-

Gubitak


KLASTER ISTRA ADRIATIK d.o.o. za transport i logistiku - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 4.229 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: KLASTER ISTRA ADRIATIK D.O.O..

4.229 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Vedran Rojnić
Grad: Petehi
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Vedran Rojnić

Mario Crnković
Grad: Pula
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Mario Crnković

Nevio Ban
Grad: Štokovci
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Nevio Ban

Renco Tomišić
Grad: Mužini
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Renco Tomišić

ELVIS ŠAINA
Grad: Zabrežani
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: ELVIS ŠAINA

Dorijan Folo
Grad: Gradišće
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Dorijan Folo

Dalibor Erman
Grad: Žminj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Dalibor Erman

Marino Radovčić
Grad: Sveti Lovreč
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Marino Radovčić

Dražen Fabris
Grad: Kringa
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Dražen Fabris

Marin Pamić
Grad: Pamići
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Marin Pamić

Željko Perčić
Grad: Trviž
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Željko Perčić

Silvano Žufić
Grad: Zabrežani
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Silvano Žufić

Đino Jeromela
Grad: Orič
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Đino Jeromela

Valter Belušić
Grad: Sveta Katarina
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Valter Belušić

Miljenko Pavlić
Grad: Grandići
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Miljenko Pavlić

Mladen Benazić
Grad: Sveta Katarina
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Mladen Benazić

Elvin Peteh
Grad: Žminj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Elvin Peteh


STATISTIKA - PODACI

Matični: 02488361
Naziv poslovnog subjekta: KLASTER ISTRA ADRIATIK d.o.o. za transport i logistiku
Pošta: 52332
Mjesto: PIĆAN
Adresa: JURANI 52
Šifra općine: 330
Naziv općine: PIĆAN
NKD djeltanosti: 4941
Opis šifre djelatnosti: Cestovni prijevoz robe

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2009
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130035518

Link na pravosudni registar: KLASTER ISTRA ADRIATIK d.o.o. za transport i logistiku - Pravosudje - Registar