MOIRA, pomorska uslužna agencija, turistička agencija, d.o.o.

OIB: 14504812510
Adresa: Labin (Grad Labin), 9.septembra 16

Direktor/uprava:

Davor Milevoj

(Labin)
Funkcija: član uprave

MOIRA, pomorska uslužna agencija, turistička agencija, d.o.o. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 651.527 kn
Ukupni rashodi: 411.875 kn
Neto dobit/gubitak: 239.652 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

651.527 kn

Ukupni prihod

411.875 kn

Ukupni rashod

239.652 kn

Dobit

-

Gubitak


MOIRA, pomorska uslužna agencija, turistička agencija, d.o.o. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 3.988 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: MOIRA D.O.O..

3.988 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Davor Milevoj
Grad: Labin
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Davor Milevoj


STATISTIKA - PODACI

Matični: 02460742
Naziv poslovnog subjekta: MOIRA, pomorska uslužna agencija, turistička agencija, d.o.o.
Pošta: 52220
Mjesto: LABIN
Adresa: 9 SEPTEMBRA 16
Šifra općine: 222
Naziv općine: LABIN
NKD djeltanosti: 5229
Opis šifre djelatnosti: Ostale prateće djelatnosti u prijevozu

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2008
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130034308

Link na pravosudni registar: MOIRA, pomorska uslužna agencija, turistička agencija, d.o.o. - Pravosudje - Registar