AEVUM d.o.o. za informatiku i trgovinu

OIB: 52336009112
Adresa: Umag (Grad Umag - Umago), Murine, Treća ulica 14

Direktor/uprava:

Anđelko Aleksić

(Umag)
Funkcija: član uprave

AEVUM d.o.o. za informatiku i trgovinu - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 914.217 kn
Ukupni rashodi: 657.742 kn
Neto dobit/gubitak: 222.071 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

914.217 kn

Ukupni prihod

657.742 kn

Ukupni rashod

222.071 kn

Dobit

-

Gubitak


AEVUM d.o.o. za informatiku i trgovinu - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: AEVUM D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

ANĐELKO ALEKSIĆ
Grad: Murine
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: ANĐELKO ALEKSIĆ

Anđelko Aleksić
Grad: Murine
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Anđelko Aleksić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 2457687
Naziv poslovnog subjekta: AEVUM d.o.o. za informatiku i trgovinu
Pošta: 52470
Mjesto: UMAG
Adresa: MURINE, TREĆA ULICA 14
Šifra općine: 468
Naziv općine: UMAG
NKD djeltanosti: 6201
Opis šifre djelatnosti: Računalno programiranje

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2008
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130033782

Link na pravosudni registar: AEVUM d.o.o. za informatiku i trgovinu - Pravosudje - Registar