ANIMUS HISTRIE d.o.o. za poslovanje nekretninama i građevinarstvo

OIB: 4900509796
Adresa: Poreč (Grad Poreč - Parenzo), Partizanska 4/1

Direktor/uprava:

Marijan Švić

(Poreč)
Funkcija: član uprave

Slobodan Obradović

(Beograd)
Funkcija: član uprave

Neven Švić

(Poreč)
Funkcija: član uprave

ANIMUS HISTRIE d.o.o. za poslovanje nekretninama i građevinarstvo - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 588.035 kn
Ukupni rashodi: 868.731 kn
Neto dobit/gubitak: -280.696 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

588.035 kn

Ukupni prihod

868.731 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

280.696 kn

Gubitak


ANIMUS HISTRIE d.o.o. za poslovanje nekretninama i građevinarstvo - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ANIMUS HISTRIE D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Marijan Švić
Grad: Poreč
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Marijan Švić

Slobodan Obradović
Grad: Beograd
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Slobodan Obradović


STATISTIKA - PODACI

Matični: 2945541
Naziv poslovnog subjekta: ANIMUS HISTRIE d.o.o. za poslovanje nekretninama i građevinarstvo
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: PARTIZANSKA 4/1
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 6810
Opis šifre djelatnosti: Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2008
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130029873

Link na pravosudni registar: ANIMUS HISTRIE d.o.o. za poslovanje nekretninama i građevinarstvo - Pravosudje - Registar