ALBERI TURIST d.o.o. za građevinarstvo i putnička agencija

OIB: 24786547087
Adresa: Umag (Grad Umag - Umago), Poljane 2

Direktor/uprava:

Anđelko Utrobičić

(Umag)
Funkcija: član uprave

ALBERI TURIST d.o.o. za građevinarstvo i putnička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 157.922 kn
Ukupni rashodi: 266.191 kn
Neto dobit/gubitak: -108.269 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

157.922 kn

Ukupni prihod

266.191 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

108.269 kn

Gubitak


ALBERI TURIST d.o.o. za građevinarstvo i putnička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 2.875 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ALBERI TURIST D.O.O..

2.875 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Danica Utrobičić
Grad: Umag
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Danica Utrobičić

Anđelko Utrobičić
Grad: Umag
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Anđelko Utrobičić

Zorana Turković
Grad: Umag
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Zorana Turković


STATISTIKA - PODACI

Matični: 02359430
Naziv poslovnog subjekta: ALBERI TURIST d.o.o. za građevinarstvo i putnička agencija
Pošta: 52470
Mjesto: UMAG
Adresa: POLJANE 2
Šifra općine: 468
Naziv općine: UMAG
NKD djeltanosti: 7111
Opis šifre djelatnosti: Arhitektonske djelatnosti

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2008
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130026960

Link na pravosudni registar: ALBERI TURIST d.o.o. za građevinarstvo i putnička agencija - Pravosudje - Registar