PROJEKT LINDAR d.o.o. za poslovanje nekretninama

OIB: 90335538168
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Dobrilina 9

Direktor/uprava:

NENAD KONČAR

(Zagreb)
Funkcija: član uprave

DANKO KONČAR

(ATTARD)
Funkcija: predsjednik uprave

Danica Žagmešter

(Zagreb)
Funkcija: prokurist

PROJEKT LINDAR d.o.o. za poslovanje nekretninama - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 0 kn
Ukupni rashodi: 20.751 kn
Neto dobit/gubitak: -20.751 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

-

Ukupni prihod

20.751 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

20.751 kn

Gubitak


PROJEKT LINDAR d.o.o. za poslovanje nekretninama - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: PROJEKT LINDAR D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

KERMAS ULAGANJA d.o.o. za projektiranje građenje i usluge
KERMAS ULAGANJA d.o.o. za projektiranje građenje i usluge
Grad: Pula
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: tvrtka
MBS TVRTKE VLASNIKA: 080625007
Link na Pravosudni registar


STATISTIKA - PODACI

Matični: 02339889
Naziv poslovnog subjekta: PROJEKT LINDAR d.o.o. za poslovanje nekretninama
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: DOBRILINA 9
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4299
Opis šifre djelatnosti: Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2008
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130025846

Link na pravosudni registar: PROJEKT LINDAR d.o.o. za poslovanje nekretninama - Pravosudje - Registar