ADRIA NAUTIČKI SERVIS d.o.o. za nautički turizam, servis, opremu i preinake brodova, turistička agencija i usluge

OIB: 80076121008
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Cesta prekomorskih brigada 12

Direktor/uprava:

VOJKO (GRUJIĆ) GRUJIĆ

(Pula)
Funkcija: direktor

ADRIA NAUTIČKI SERVIS d.o.o. za nautički turizam, servis, opremu i preinake brodova, turistička agencija i usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 199.039 kn
Ukupni rashodi: 220.892 kn
Neto dobit/gubitak: -21.853 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

199.039 kn

Ukupni prihod

220.892 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

21.853 kn

Gubitak


ADRIA NAUTIČKI SERVIS d.o.o. za nautički turizam, servis, opremu i preinake brodova, turistička agencija i usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 4.097 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ADRIA NAUTIČKI SERVIS D.O.O..

4.097 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

VOJKO GRUJIĆ
Grad: Pula
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: VOJKO GRUJIĆ


STATISTIKA - PODACI

Matični: 2327767
Naziv poslovnog subjekta: ADRIA NAUTIČKI SERVIS d.o.o. za nautički turizam, servis, opremu i preinake brodova, turistička agencija i usluge
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: CESTA PREKOMORSKIH BRIGADA 12
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 3315
Opis šifre djelatnosti: Popravak i održavanje brodova i čamaca

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2008
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130025006

Link na pravosudni registar: ADRIA NAUTIČKI SERVIS d.o.o. za nautički turizam, servis, opremu i preinake brodova, turistička agencija i usluge - Pravosudje - Registar