M. M. HISTRIA d.o.o. za inženjering

OIB: 35086745924
Adresa: Poreč (Grad Poreč - Parenzo), Bruno Valenti 31

Direktor/uprava:

Milan Mandaric

(S11 7HE)
Funkcija: direktor

M. M. HISTRIA d.o.o. za inženjering - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 0 kn
Ukupni rashodi: 5.692 kn
Neto dobit/gubitak: -5.692 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

-

Ukupni prihod

5.692 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

5.692 kn

Gubitak


M. M. HISTRIA d.o.o. za inženjering - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: M.M.HISTRIA DOO.

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Milan Mandaric
Grad: S11 7HE
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Milan Mandaric


STATISTIKA - PODACI

Matični: 2325853
Naziv poslovnog subjekta: M. M. HISTRIA d.o.o. za inženjering
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: BRUNO VALENTI 31
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 7111
Opis šifre djelatnosti: Arhitektonske djelatnosti

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2008
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130024982

Link na pravosudni registar: M. M. HISTRIA d.o.o. za inženjering - Pravosudje - Registar