AIR MEDULIN d.o.o. za trgovinu i usluge

OIB: 89516817642
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Kavrerski put 19

Direktor/uprava:

BORIS DELIĆ

(Pula)
Funkcija: direktor

AIR MEDULIN d.o.o. za trgovinu i usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 2.002.305 kn
Ukupni rashodi: 1.259.483 kn
Neto dobit/gubitak: 653.363 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

2.002.305 kn

Ukupni prihod

1.259.483 kn

Ukupni rashod

653.363 kn

Dobit

-

Gubitak


AIR MEDULIN d.o.o. za trgovinu i usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 6.971 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: AIR MEDULIN D.O.O..

6.971 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

BORIS DELIĆ
Grad: Pula
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: BORIS DELIĆ


STATISTIKA - PODACI

Matični: 02321220
Naziv poslovnog subjekta: AIR MEDULIN d.o.o. za trgovinu i usluge
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: KAVRERSKI PUT 19
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 5110
Opis šifre djelatnosti: Zračni prijevoz putnika

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2007
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130024302

Link na pravosudni registar: AIR MEDULIN d.o.o. za trgovinu i usluge - Pravosudje - Registar