FORTIS INFORMATIKA računalne djelatnosti, izrada internet stranica, servis i trgovina, d.o.o.

OIB: 38955772866
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Vitasovićeva 36

Direktor/uprava:

Davor Bomeštar

(Pula)
Funkcija: direktor

FORTIS INFORMATIKA računalne djelatnosti, izrada internet stranica, servis i trgovina, d.o.o. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 1.009.845 kn
Ukupni rashodi: 992.445 kn
Neto dobit/gubitak: 17.400 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

1.009.845 kn

Ukupni prihod

992.445 kn

Ukupni rashod

17.400 kn

Dobit

-

Gubitak


FORTIS INFORMATIKA računalne djelatnosti, izrada internet stranica, servis i trgovina, d.o.o. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 6 osoba.
Prosječna plaća: 3.517 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: FORTIS INFORMATIKA D.O.O..

3.517 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

DAVOR BOMEŠTAR
Grad: Pula
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: DAVOR BOMEŠTAR

Dragoljub Bomeštar
Grad: Pula
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Dragoljub Bomeštar


STATISTIKA - PODACI

Matični: 02273110
Naziv poslovnog subjekta: FORTIS INFORMATIKA računalne djelatnosti, izrada internet stranica, servis i trgovina, d.o.o.
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: VITASOVIĆEVA 36
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 6201
Opis šifre djelatnosti: Računalno programiranje

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2007
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130020815

Link na pravosudni registar: FORTIS INFORMATIKA računalne djelatnosti, izrada internet stranica, servis i trgovina, d.o.o. - Pravosudje - Registar