ALTA MODA d.o.o. za trgovinu i usluge

OIB: 48107310189
Adresa: Umag (Grad Umag - Umago), Trgovačka 1

Direktor/uprava:

ANTON GASHI

(Novigrad)
Funkcija: član uprave

ALTA MODA d.o.o. za trgovinu i usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 1.443.532 kn
Ukupni rashodi: 1.257.487 kn
Neto dobit/gubitak: 186.045 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

1.443.532 kn

Ukupni prihod

1.257.487 kn

Ukupni rashod

186.045 kn

Dobit

-

Gubitak


ALTA MODA d.o.o. za trgovinu i usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 6 osoba.
Prosječna plaća: 3.539 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ALTA MODA D.O.O..

3.539 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

ANTON GASHI
Grad: Novigrad
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: ANTON GASHI


STATISTIKA - PODACI

Matični: 2241366
Naziv poslovnog subjekta: ALTA MODA d.o.o. za trgovinu i usluge
Pošta: 52470
Mjesto: UMAG
Adresa: TRGOVAČKA 1
Šifra općine: 468
Naziv općine: UMAG
NKD djeltanosti: 5610
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2007
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130017900

Link na pravosudni registar: ALTA MODA d.o.o. za trgovinu i usluge - Pravosudje - Registar