A. M. GEMINI d.o.o. za poslovanje nekretninama, računalne djelatnosti, konzalting i usluge

OIB: 9160635248
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Pješčana uvala II ogr. 7

Direktor/uprava:

Krunoslav Fištrović

(Pula)
Funkcija: član uprave

Ivana Fištrović

(Pula)
Funkcija: prokurist

A. M. GEMINI d.o.o. za poslovanje nekretninama, računalne djelatnosti, konzalting i usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 1.288.429 kn
Ukupni rashodi: 1.216.876 kn
Neto dobit/gubitak: 64.363 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

1.288.429 kn

Ukupni prihod

1.216.876 kn

Ukupni rashod

64.363 kn

Dobit

-

Gubitak


A. M. GEMINI d.o.o. za poslovanje nekretninama, računalne djelatnosti, konzalting i usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 2.957 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A.M. GEMINI D.O.O..

2.957 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Krunoslav Fištrović
Grad: Pula
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Krunoslav Fištrović


STATISTIKA - PODACI

Matični: 2232278
Naziv poslovnog subjekta: A. M. GEMINI d.o.o. za poslovanje nekretninama, računalne djelatnosti, konzalting i usluge
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: PJEŠČANA UVALA II OGR. 7
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4110
Opis šifre djelatnosti: Organizacija izvedbe projekata za zgrade

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2007
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130017143

Link na pravosudni registar: A. M. GEMINI d.o.o. za poslovanje nekretninama, računalne djelatnosti, konzalting i usluge - Pravosudje - Registar