AMFORA d.o.o. za ugostiteljstvo i putnička agencija

OIB: 41247800894
Adresa: Poreč (Grad Poreč - Parenzo), Obala maršala Tita 23

Direktor/uprava:

Nikolina Bijelić

(Poreč - Parenzo)
Funkcija: član uprave

NIKOLA BIJELIĆ

(Poreč - Parenzo)
Funkcija: predsjednik uprave

AMFORA d.o.o. za ugostiteljstvo i putnička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 6.067.234 kn
Ukupni rashodi: 4.646.831 kn
Neto dobit/gubitak: 1.359.959 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

6.067.234 kn

Ukupni prihod

4.646.831 kn

Ukupni rashod

1.359.959 kn

Dobit

-

Gubitak


AMFORA d.o.o. za ugostiteljstvo i putnička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 13 osoba.
Prosječna plaća: 4.755 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: AMFORA D.O.O..

4.755 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

NIKOLA BIJELIĆ
Grad: Poreč - Parenzo
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: NIKOLA BIJELIĆ


STATISTIKA - PODACI

Matični: 2231697
Naziv poslovnog subjekta: AMFORA d.o.o. za ugostiteljstvo i putnička agencija
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: OBALA MARŠALA TITA 23
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 5610
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2007
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130016907

Link na pravosudni registar: AMFORA d.o.o. za ugostiteljstvo i putnička agencija - Pravosudje - Registar