ADRIA COLOR d.o.o. za trgovinu i građenje

OIB: 38275973270
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Carlijeva 5

Direktor/uprava:

Edin Omanović

(Pula)
Funkcija: član uprave

ADRIA COLOR d.o.o. za trgovinu i građenje - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 318.890 kn
Ukupni rashodi: 294.970 kn
Neto dobit/gubitak: 19.707 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

318.890 kn

Ukupni prihod

294.970 kn

Ukupni rashod

19.707 kn

Dobit

-

Gubitak


ADRIA COLOR d.o.o. za trgovinu i građenje - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 3.894 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ADRIA COLOR D.O.O..

3.894 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Edin Omanović
Grad: Pula
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Edin Omanović


STATISTIKA - PODACI

Matični: 2223708
Naziv poslovnog subjekta: ADRIA COLOR d.o.o. za trgovinu i građenje
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: CARLIJEVA 5
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4334
Opis šifre djelatnosti: Soboslikarski i staklarski radovi

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2007
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130015784

Link na pravosudni registar: ADRIA COLOR d.o.o. za trgovinu i građenje - Pravosudje - Registar