A. E. R. SERVIS d.o.o. za trgovinu, turizam i usluge

OIB: 86500735985
Adresa: Banjole (Općina Medulin), Volme 161

Direktor/uprava:

Roman Nedelin

(Moskovska oblast)
Funkcija: član uprave

A. E. R. SERVIS d.o.o. za trgovinu, turizam i usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 1.131 kn
Ukupni rashodi: 92.829 kn
Neto dobit/gubitak: -91.698 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

1.131 kn

Ukupni prihod

92.829 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

91.698 kn

Gubitak


A. E. R. SERVIS d.o.o. za trgovinu, turizam i usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: A.E.R. SERVIS D.O.O. U LIKVIDACIJI.

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Roman Nedelin
Grad: Moskovska oblast
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Roman Nedelin


STATISTIKA - PODACI

Matični: 2189623
Naziv poslovnog subjekta: A. E. R. SERVIS d.o.o. za trgovinu, turizam i usluge
Pošta: 52203
Mjesto: BANJOLE
Adresa: VOLME 161
Šifra općine: 263
Naziv općine: MEDULIN
NKD djeltanosti: 4110
Opis šifre djelatnosti: Organizacija izvedbe projekata za zgrade

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2007
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130014030

Link na pravosudni registar: A. E. R. SERVIS d.o.o. za trgovinu, turizam i usluge - Pravosudje - Registar