A. S. LARGE d.o.o. za građevinu i poslovanje nekretninama

OIB: 55058171236
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Nazorova 66

Direktor/uprava:

Anthony Stuart Large

(7 Seals Close)
Funkcija: direktor

A. S. LARGE d.o.o. za građevinu i poslovanje nekretninama - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 0 kn
Ukupni rashodi: 34.349 kn
Neto dobit/gubitak: -34.349 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

-

Ukupni prihod

34.349 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

34.349 kn

Gubitak


A. S. LARGE d.o.o. za građevinu i poslovanje nekretninama - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: -

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Anthony Stuart Large
Grad: 7 Seals Close
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Anthony Stuart Large


STATISTIKA - PODACI

Matični: 02150158
Naziv poslovnog subjekta: A. S. LARGE d.o.o. za građevinu i poslovanje nekretninama
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: NAZOROVA 66
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4120
Opis šifre djelatnosti: Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2006
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130011363

Link na pravosudni registar: A. S. LARGE d.o.o. za građevinu i poslovanje nekretninama - Pravosudje - Registar