ADRIATIC GRUPA d.o.o. za računalne djelatnosti i trgovinu

OIB: 93165020887
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Palisina 94

Direktor/uprava:

Darko Bijelić

(Pula)
Funkcija: član uprave

ADRIATIC GRUPA d.o.o. za računalne djelatnosti i trgovinu - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 646.157 kn
Ukupni rashodi: 625.334 kn
Neto dobit/gubitak: 18.463 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

646.157 kn

Ukupni prihod

625.334 kn

Ukupni rashod

18.463 kn

Dobit

-

Gubitak


ADRIATIC GRUPA d.o.o. za računalne djelatnosti i trgovinu - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 5 osoba.
Prosječna plaća: 1.957 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ADRIATIC GRUPA D.O.O..

1.957 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Darko Bijelić
Grad: Pula
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Darko Bijelić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 02126311
Naziv poslovnog subjekta: ADRIATIC GRUPA d.o.o. za računalne djelatnosti i trgovinu
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: PALISINA 94
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4120
Opis šifre djelatnosti: Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2006
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130009178

Link na pravosudni registar: ADRIATIC GRUPA d.o.o. za računalne djelatnosti i trgovinu - Pravosudje - Registar