ADRIATIC GRUPA d.o.o. za računalne djelatnosti i trgovinu

OIB: 93165020887
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Palisina 94

Direktor/uprava:

Darko Bijelić

(Pula)
Funkcija: član uprave

ADRIATIC GRUPA d.o.o. za računalne djelatnosti i trgovinu - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 1.671.662 kn
Ukupni rashodi: 1.643.762 kn
Neto dobit/gubitak: 25.048 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

1.671.662 kn

Ukupni prihod

1.643.762 kn

Ukupni rashod

25.048 kn

Dobit

-

Gubitak


ADRIATIC GRUPA d.o.o. za računalne djelatnosti i trgovinu - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 5 osoba.
Prosječna plaća: 3.027 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ADRIATIC GRUPA D.O.O..

3.027 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Darko Bijelić
Grad: Pula
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Darko Bijelić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 2126311
Naziv poslovnog subjekta: ADRIATIC GRUPA d.o.o. za računalne djelatnosti i trgovinu
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: PALISINA 94
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 9511
Opis šifre djelatnosti: Popravak računala i periferne opreme

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2006
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130009178

Link na pravosudni registar: ADRIATIC GRUPA d.o.o. za računalne djelatnosti i trgovinu - Pravosudje - Registar