AD HOC d.o.o. za računalne djelatnosti, trgovinu, usluge i putnička agencija

OIB: 83433160095
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Benussijeva 4

Direktor/uprava:

Nataša Simić

(Kranj)
Funkcija: član uprave

Vincent Langedijk

(VD Den Haag)
Funkcija: član uprave

AD HOC d.o.o. za računalne djelatnosti, trgovinu, usluge i putnička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 1.227.197 kn
Ukupni rashodi: 1.131.307 kn
Neto dobit/gubitak: 84.962 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

1.227.197 kn

Ukupni prihod

1.131.307 kn

Ukupni rashod

84.962 kn

Dobit

-

Gubitak


AD HOC d.o.o. za računalne djelatnosti, trgovinu, usluge i putnička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 5.686 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: AD HOC D.O.O..

5.686 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Vincent Langedijk
Grad: VD Den Haag
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Vincent Langedijk

Nataša Simić
Grad: Kranj
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Nataša Simić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 2122383
Naziv poslovnog subjekta: AD HOC d.o.o. za računalne djelatnosti, trgovinu, usluge i putnička agencija
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: SPONZINA ULICA 63
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 6201
Opis šifre djelatnosti: Računalno programiranje

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2006
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130008958

Link na pravosudni registar: AD HOC d.o.o. za računalne djelatnosti, trgovinu, usluge i putnička agencija - Pravosudje - Registar